logo

Open the door
to financial markets.

Nyhetsredaktion

Kärnan i Finwire är att leverera nyheter om aktie- och fondmarknaden med speciellt intresse för bolag noterade på small-cap. Våra reportrar skriver snabba artiklar med mycket engagemang, eftersom en snabb analys och beslutsfattande är grundbulten i deras roller.

Nyhetsredaktionen består av 4 olika sektioner baserade på ens fokusområde; om man är fokuserad på nyheter kring small-cap bolag, börsen i storhet, omvärldsanalys eller fonder.

Services

Våra medarbetare som jobbar med “Services” är främst redaktörer som jobbar på uppdrag av kunder med att producera redaktionellt material, samt övrigt innehåll och analysmaterial. De arbetar med skräddarsydda lösningar för individuella projekt med fokus på både traditionella nyheter och finans.

Media

Finwire Media fokuserar på investerarkommunikation inom ljud och bild och även live-inspelningar.

Teamet i Finwire Media producerar webcasts, podcasts och annat rörligt matierial. De är baserade i Stockholm, men åker ofta till andra städer för att spela in kundmaterial.

Finwires motto reflekteras i vårt uppdrag att leverera snabba artiklar och förklarande nyheter. Vår övertygelse är enkel: information och kunskap tillhör alla.
Detta syns på sättet vi arbetar: vi uppmuntrar och främjar hög delaktighet och ansvar på alla nivåer. Som Fredrik Hansson (delägare och grundare) uttrycker det:

“Fördelen med att arbeta på Finwire är att du sannolikt kommer att ta seniora beslut även på en junior nivå.”

Medarbetarna på Finwire kännetecknas av en hög dos av nyfikenhet och produktivitet vilket formar sättet vi arbetar på och vad vi arbetar med.

 

Vårt team

Lediga jobb

Open the door to financial markets

Inga lediga jobb som passar dig? Finwire letar alltid efter personer som vill vara med i vårt uppdrag att sprida kunskap. Skicka oss din info så kontaktar vi dig! Antingen via formuläret eller till: career@finwire.se

Verifierad av MonsterInsights