Fondnyheter till Max Matthiessen

Finwire har kommit igång med leveranser av nyheter till försäkringsmäklaren Max Matthiessen.fond maxm2

Nyhetstjänsten FinWire Funds nu är fullt integrerad på Max Matthiessens fondtorg,  En ny funktion är att man kan filtrera nyheterna och se lång nyhetshistorik.fond maxm

Max Matthiessen är den ledande försäkringsmäklaren i Norden med cirka 13.000 depåkunder i sin fondtjänst

Share on Facebook0Share on LinkedIn37Tweet about this on Twitter0Email to someone