Folksam tar in fondnyheter från Finwire

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte är beroende av ett eget fondbolag utan erbjuder sina kunder möjlighet att investera och spara i ett kvalitetssäkrat fondutbud från både lokala- och internationella fondbolag.

Det guidade utbudet som bolaget erbjuder består av 60-80 fonder inom olika segment och väljs omsorgsfullt ut efter hur fonderna presterar.

Finwire har fått möjligheten att leverera fondnyheter till Folksams fondkunder via bolagets webbsida.

folksam etpwidget

Fondnyheterna är helt och hållet baserade på det guidade fondutbudet och leveransen sker via den egenutvecklade teknikplattformen “easy-to-publish widget” som integrerats av Folksam.

Klicka här får att komma till nyheterna.

Share on Facebook0Share on LinkedIn1Tweet about this on Twitter0Email to someone