Krönika: Don’t save the last dance for me!

Är dagarna då småbolagen slår storbolagen i fråga om kursökningar över? 2015 var verkligen småbolagens år, och värderingarna är fortfarande generellt sett högre på mindre bolag än på de stora. Detta trots att mindre bolag ofta är mer volatila än de större. Det är ingen nyhet i sig, men kommer vi få se än mer svängningar bland de mindre bolagen framgent?

Under 2014 och 2015 var totalavkastningen i de mindre bolagen högre än den var i de större bolagen. Förra året var året då tillväxtaktier som Fingerprint Cards med flera var i centrum för allas intresse och investerares riskbenägenhet var stor. Fingerprint började året som ett litet bolag och slutade 1.500 procent högre, och blev därmed ett stort bolag, sett till marknadsvärde.

Kanske är dock riskaptiten hos investerarna på väg nedåt och intresset för större, stabila, bolag på väg uppåt samtidigt som vi kan börja ana ett mindre intresse gentemot de minsta bolagen. Låt oss sätta de senaste åren i perspektiv.

Just nu handlas de stora bolagen på ett P/E-tal om 15. Det vill säga aktiekursen motsvarar 15 gånger analytikernas genomsnittliga estimat för bolagens vinster 2016. Det är, om jag får säga det själv, en rimlig värdering.

De mindre bolagen värderas till P/E 17, vilket innebär att de mindre bolagen i snitt är 10-15 procent dyrare i förhållande till de större bolagen, återigen mätt i förhållande till de vinster analytikerna tror bolagen kommer generera under 2016. För drygt två år sedan såg värderingen helt annorlunda ut. Då värderade marknaden de mindre bolagen till cirka 10 procents rabatt i förhållande till de större bolagen. Jämfört med de stora bolagen har småbolagen alltså avkastat 20-25 procent bättre de senaste åren.

Med anledning av ovan måste man som investerare därför ställa sig några frågor om man idag har tankar på att investera i mindre bolag.

1. Tror jag att analytikernas estimat för småbolag jämfört med större bolag är för pessimistiska (vilket skulle leda till att värderingen för mindre bolag därav skulle bli lägre framöver)? Vad är i så fall anledningen till det?
2. Tycker jag att premievärderingen på småbolag är för liten? Varför är den i så fall det?
3. Vilka kommer att vara de nya köparna av mindre bolag idag och den närmaste framtiden, som ska bidra till att aktiekursen går upp. Finns dessa köpare?

Låt mig försöka besvara dem från mitt perspektiv och baserat på min erfarenhet.

1. Sannolikt så kommer inte estimaten för mindre bolag att uppjusteras mer än de större bolagen och därför kommer differensen vara oförändrad. De tenderar nämligen att gå hand i hand.
2. Nej, 10-15 procentig premievärdering vid ett givet tillfälle är inte för lite, snarare tvärtom. Det finns ingenting som talar för att ett mindre bolag egentligen ska ha annat än en lägre värdering som grupp då den inte sällan för med sig ett likviditetsproblem. Så varje premie, fördel småbolag mot stora bolag, är egentligen för stor om ni frågar mig.
3. Efter att riskbenägenheten för småbolag under ett par år har ökat så kan man tänka sig att bränslet börjar ta slut. Det är inte på något sätt en vetenskaplig analys, men den relativa värderingen har gått upp 20-25 procent drivet av stora investeringar i mindre bolag, inte minst i samband med att nya småbolagsfonder startats upp. Även privata investerare har i större utsträckning än normalt fokuserat på tillväxtbolag på de mindre listorna. Det är svårt att se att det ska dyka upp en ny grupp köpare som driver värderingen än högre.

Så är detta början på slutet för alla småbolagsprospekt? Absolut inte! Som marknaden fungerar så finns det alltid möjligheter. Kanske är det inte tillväxtaktier eller förhoppningsbolag som gäller i år. Kanske det är dags för en konsolidering, ett år av självrannsakan och verklighetsbedömning. Det finns fortfarande mindre bolag på börsen som inte värderas högre än de större bolagen, och med en rabatt mot de andra småbolagen. De bolagen som inte blev valda till A-laget 2015, utan fick gnugga bänk hela säsongen. Bolag som Lindab, Haldex eller de nyligen noterade bolaget Garo handlas på ett P/E-tal om 10-15x gånger förväntad vinst 2016. Det är aktier i bolag som tillverkar riktiga produkter och är ledande i sin bransch regionalt, eller i vissa fall, även globalt.

Börsen är skapad av människor och drivs av människor. Underskatta aldrig att vi tenderar att röra oss i flock. Förra året var det tillväxt och risk som gällde, i år verkar stabilitet, kassaflöde och utdelning funka bättre.

Så kanske är det dags att damma av de gamla värdecasen och låta de sista gästerna fråga förra årets vinnare om lov. Det är som man säger om livet. Man skall aldrig springa efter bussar, karlar eller aktier. Det kommer alltid nya.

Joakim Höglund – vd MARQTS

Om Joakim Höglund
Joakim har drygt 10 års erfarenhet som analytiker inom verkstadssektorn för ett flertal mäklarhus; bland annat Carnegie, och KeplerCheuvreux. Idag driver han finanssajten MARQTS.

MarQts hjälper investerare, stora som små, att fatta klokare beslut kring sina investeringar.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email to someone