Finwire ger läsare detaljerad information om Ebolas marknadspåverkande effekter

Sedan utbrottet av Ebola började märkas inom sociala medier har Finwire publicerat över 100 artiklar med den smittsamma sjukdomen i fokus. Vem kunde ana i mars – 2014 att det första utbrottet som vi rapporterade om ifrån Guinea:
Utbrott av Ebolavirus har hittills dödat 59 personer i Guinea, misstänka fall i grannlandet”
skulle komma att ta över mycket av de andra mediernas afrika bevakning hittills under 2014.

Finwire har läst det mesta om utbrottet och i många artiklar belyst hur det påverkar finansmarknaderna och ekonomin i det drabbade området. Vår bevakning på utbrottet av Ebola startade flera månader före andra lokala nyhetsbyråer.  Sedan vi startade bevakningen av den smittsamma sjukdomen har vi skrivit artiklar om många noterade bolag vars aktier påverkats markant av oron för sjukdomen och dess effekter.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email to someone