Finwire-artikel tvingar börsen till handelstopp i Fingerprint Cards

Att börsen tvingas till att handelstoppa en aktie under pågående handel hör inte till vanligheterna. Den 17 oktober tvingades börsen att stoppa pågående handel i Fingerprint Cards efter att Finwire publicerat en artikel som bekräftade  att Fingerprint Cards teknik finns med i det nya betalkort som MasterCard tagit fram tillsammans med norska teknikföretaget Zwipe.

Handeln pågick med mycket livlig handel i över en timma innan börsen handelstoppade aktien efter Finwires publicering.   Vid tidpunkten för stoppet hade aktien rusat med över 30 procent, således en mycket bra möjlighet för prenumeranter av Finwires produkter att göra bra affärer i teknikbolaget.  Andra nyhetsbyråer skrev artiklar om den här nyheten långt efteråt och citerade uppgifter i media som källa.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email to someone