Året inleddes med en rivstart

Vi på Finwire har rivstartat nya året och nyhetsmässigt har vi breddat vår generella börsbevakning efter önskemål från kunder. Första månaden har redan gått och januari innebar att vi fick två nya anställda och totalt arbetar nu 14 personer för Finwire – inte så dåligt efter tre års vedermödor 🙂

Vad händer i övrigt? Redaktionen i Stockholm har fått större utrymme på Danderydsgatan, vi är i startgroparna för egen studio för TV och vi har flera spännande distributionsförhandlingar igång. Försäljningsmässigt fortsätter Finwire att växa och har under inledningen av året tecknat avtal med bland annat Breakit, OTW och Bison.

Share on Facebook0Share on LinkedIn12Tweet about this on Twitter0Email to someone